"Ortofotomapy i dane przestrzenne dostępne on-line 24/7,
z laptopów, tabletów i smartfonów"

MAPA

Mapy, kompozycje danych obrazowych (rastrowych) i wektorowych dostępne  w przeglądarkach www. Wystarczy wpisać adres internetowy i przeglądać własne, opracowane wcześniej mapy oraz dzielic się nimi z innymi.

Moduł "Mapa" umożliwia publikację danych przestrzennych, odpowiednio przygotowanych i zwizualizowanych. Intuicyjny interfejs i dostępne narzędzia ułatwiają proces przeglądania map przez każdego internautę, bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania.

STUDIO

Mapa publikowana w Internecie wymaga uprzedniego przygotowania, którego początkiem jest umieszczenie danych przestrzennych - obrazowych (rastrowych) i wektorowych - w systemie, wprost z dysku komputera.

Moduł "Studio" umożliwia łatwe i nie wymagające specjalnego przygotowania skopiowanie danych przestrzennych do systemu oraz ich póżniejsze opracowanie do postaci mapy gotowej do publikacji w Internecie.

EDYTOR

Kompozycja mapy zawierającej dane wektorowe wymaga czynności edycyjnych. Podczas edycji danych wektorowych, które znajdują się już w systemie WeMapo, nadawany jest odpowiedni wygląd oraz inne cechy niezbędne do publikacji mapy w Internecie.

Moduł "Edytor" zawiera podstawowe narzędzia edycyjne dla danych wektorowych w postaci punktów, linii i poligonów, dzieki którym możliwe jest nadanie mapie oczekiwanego wyglądu.

FUNKCJONALNOŚCI